Aktuelna novost
11.06.2013
Konkursna dokumentacija za pregovaracki postupak 7/13- nabavka koncetrata, granula i ostalih vitaminskih dodataka za ishranu zivotinja

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП “Зоолошки врт” Јагодина

Јавнанабавкадобара

-Набавка концетрата, гранула и осталих витаминских додатака за исхрану животиња-

 

 

 

 

 

 

 

Преговарачкипоступак

безобјављивањајавногпозива

 

 

 

 

 

 

 

ЈавнанабавкабројЈН07/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 2013. године


 

 

 

 

САДРЖАЈ:

 

 

САДРЖАЈ:                                                                                                                                               2

 

 

I.   ОПШТИ ПОДАЦИО    ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ                                                                                                   5

 

 

1.

НАЗИВ,АДРЕСАИИНТЕРНЕТСТРАНИЦАНАРУЧИОЦА

5

2.

ВРСТАПРЕГОВАРАКОГПОСТУПКАИОСНОВЗАПРИМЕНУ

5

3.

ПРЕДМЕТЈАВНЕНАБАВКЕ

5

4.

КОНТАКТ

5

 

II.   ПОДАЦИОПРЕДМЕТУЈАВНЕНАБАВКЕ                                                                                                    5

 

 

1.   ОПИСПРЕДМЕТАНАБАВКЕ,НАЗИВИОЗНАКАИЗОПШТЕГРЕЧНИКАНАБАВКЕ                                                                           5

 

 

III.   ВРСТА,ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТ

zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728