Kopitari i papkari - Grantova zebra
rasprostranjenost:južni deo Afrike
životni vek:20–25 godina
stanište:stepe, savane, polupustinje, brdoviti predelisaznajte Više o ovoj vrsti:
Žive u velikim krdima ili u grupama sačinjenim od jednog mužjaka, 6–7 ženki i njihovih mladunaca. Svaka grupa ima svoju teritoriju, koja se preklapa sa teretorijama drugih grupa. Za vreme suše pređu više stotina kilometara u potrazi za hranom. Ženka godišnje rađa jedno mlado. Nekoliko minuta nakon rođenja ono ustaje, a već posle 45 minuta može da trči.


zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728