Majmuni
Većina majmuna živi u šumama, a samo neki na stenovitim brdima. Hrana im je vrlo raznovrsna. Jedu sve što se može pojesti. Prave su akorbate , kao od šale preskaču udaljenost od šet do osam metara.

S vrha drveta bacaju se desetak metara u dubinu. Lakoću i ljupkost pokreta pokazuju samo priliko penjanja. U hdosu su svi majmuni manje-više nezgrapni i nespretni. Priliko hodanja podupiru se dugačkim prednjim udovima o podlogu.

Društveni život majmuna je vrlo zanimljiv. Malo vrsta živi usamljnički, većina se udružuje u čopore. Svaki član čopora bira stalno, veče ili manje, područje za život. Najjači ili najstariji, dakle najsposobniji muški član čopora nametne se čoporu kao vođa. Tu čast ne dobija opštim pravom glasa, već tek posle uporne borbe i prepirke sa drugim takmičarima, to jest sa svim ostalim mužjacima. Odluku donose najduži zubi i najjače ruke. Onaj ko ne želi da se dobrovoljno pokori kažnjava se ugrizima i udarcima sve dok se ne opameti.

Ženke majmuna donose na svet jedno mladunče, a samo nekoliko vrsta po dva. Ubrzo nakon dolaska na svet mladuunče se prednjim udovima hvata majci oko vrata, dok se zadnjim odupire o njene slabine. Tako zauzima najpogodniji položaj u kome majci ne smeta pri hodu, a ujedno može neometano da sisa. Ako majka ugine, siroče će usvojiti bilo koji član čopora i sa njim postupati isto tako nežno kao da se radi o sopstvenom mladunčetu.
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728