Ribe
Ribe su kičmenjaci koji uvek i gotovo isključivo dišu škrgama. Posledica toga je da se nijedan riba ne može oglašavati. Telo im se zmijoliko ili crvoliko produžuje , ili je sa strane spljošteno tako da postaje trakasto ili se pak skraćuje i zaobljuje u vertikalnu ploču. Za oblik riba je značajno da na njihopvom telu ne raspoznajemo i ne razlikujemo pojedine delove tela. Peraja su kožna tvorevina kojima raspolažu jedino ribe. Telo riba je pokriveno krljuštima različitog oblika i građe. Te neobične tvorevine svrtsane su u pravilne i ravne redove koji tkeu duž ribljeg tela popreko ili koso, počevši od leđa prema trbuhu. Sposobnost kretanja riba je ograničena na plivanje, sem nekoliko vrsta morskih riba koje mogu da se izdgnu izunad površine vode i određenu razdaljinu „prelete“.

Život riba uopšteno je jednostavniji i jednoličniji od života sisara, ptica, gmizavaca i vodozemavžca. Nabavljanje hrane premašuje sve ostale životne delatnosti. Lov uvek traži više vremena od spavanja. Dokle god riba pliva unaokolo, ona i lovi.
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728