ribe - crna pirana
rasprostranjenost:južna i srednja Amerika
životni vek:oko 18 godina
stanište:ivice šuma, ravnice obrasle travom, obronci planinasaznajte Više o ovoj vrsti:
Pirane su najproždrljivije slatkovodne grabljive ribe i mogu se uporediti sa hijenama. Međutim, u poređenju sa njima, hijene su bezazlene životinje, a lešinari skromna bića. Njihova proždrljivost prevazilazi sve pretpostavke: one ugrožavaju svaku životinju koja se usudi zaći u njihovo područje, pa čak i ribe koju su deset puta veće od njih.

Pirane i njeni srodnici žive u rekama srednje i južne Amerike. Obično se zadržavaju pri dnu, ali ako opaze plen, pojavljuju se u hiljadama na površini vode. Na većim rekama prate lađe da bi u pravom trenutku bile na licu mesta. Proučavanja su pokazala da prospemo li nekoliko kapi krvi u vodu, isplivaće ih na hiljade i to na mestima na kojima je reka bila sasvim bistra tako da se ne vidi ni jedna riba. Kada bi smo u vodu bacili male krvave komadiće mesa, za tren oka bi se pojavila brojna jata pirana boreći se za zalogaj.


zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728